fbpx

מדיניות החזרים כספיים והחזרות

 נוהל החזרת מוצר ואו ביטול עיסקה לקוח יקר.

חברתנו פועלת ע"פ חוק הגנת הצרכן והחוק במדינת ישראל.

מוצרים שלא ניתנים להחזרה : מוצריים היגיינים לרבות מכונות גילוח, ומכונות תספורת .

מוצר שנעשה בו שימוש – לא ניתן להחזרה.

כל מוצר אחר ניתן להחזרה תוך 14 ימי עסקים.

ביטול עסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש )תיקון
מס' 47 ( תשע"ו- 2016 בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח –
ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה

מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14 ג)ב(, לפי
העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה
באמצעות תקשורת אלקטרונית הלקוח צריך להחזיר את המוצר למתקני החברה – ועל חשבונו.

גלילה למעלה
דילוג לתוכן